Můžeme jim říkat hezké, nejhezčí, dokonalé nebo jednoduše čisté. Jedno je jisté – jsou to ty uživatelsky nejideálnější URL adresy vůbec. Díky naší nové úpravě jimi nyní můžete ozdobit i svůj e-shop. Ocení je zákazníci i vyhledávací roboti a věřte, že se na ně bude lépe dívat i vám. 🙂

Proč bych se měl zajímat o formát svých URL adres?

Pokud budou vaše URL adresy krátké a všeříkající, zákazníci si je snadno zapamatují. Máte tak větší šanci, že se na konkrétní stránku vrátí, aniž by museli produkt/kategorii/článek složitě hledat z domovské stránky e-shopu.

Také v případě, že někomu zasíláte odkaz na konkrétní stránku vašeho e-shopu, bude daleko lépe vypadat krátká URL adresa. Z pozice vyhledávačů se dnes pravděpodobně na podobu URL adres tolik nehledí, avšak nikdy nevíte, zda v budoucnu nějaké bodíky k dobru dokonale čistými URL adresami nezískáte. Za určitý benefit by se dalo vnímat automatické propisování klíčových slov obsažených v názvu do URL adresy v čistém, nezkresleném tvaru. Tak či tak, pozitiva čistých URL adres jednoznačně převažují.

Jak budou čisté URL adresy vypadat?

U nově přidaných položek se čistá URL adresa bude tvořit ve formátu domena.cz/produkt, domena.cz/kategorie, domena.cz/blogova-kategorie atd. bez jakýchkoliv dalších číselných hodnot/identifikátorů nebo .htm, které nejsou součástí názvu dané položky a které jste dosud u systémem tvořených adres mohli vidět.

Pokud budete mít na e-shopu několik položek pojmenovaných stejně, přidá se na konec jejich url adresy pořadové číslo, tedy domena.cz/produkt, domena.cz/produkt2, domena.cz/produkt3 atd.

Co musím pro získání čistých URL adres udělat?

Vůbec nic. 🙂 Všem e-shopům automaticky provedeme konverzi e-shopů a jejich URL adres do nového prostředí, které bude pracovat na bázi čistých URL adres. Nemějte ale obavy, veškeré vaše současné URL adresy zůstanou zachovány a změny se projeví pouze u vámi nově přidaných produktů/článků/kategorií… Zároveň všechny nově založené e-shopy budou již mít automaticky zapnutou tvorbu čistých URL adres.

Kdy dojde k nasazení úpravy?

Konverzi do nového prostředí budeme provádět postupně s tím, že začneme u nově registrovaných e-shopů. Konverze stávajících e-shopů bude pak probíhat v řádu týdnů, prosíme tedy o trpělivost.

Vzhledem k tomu, že konverzi může provázet chvilková nefunkčnost administrace, budeme se snažit úpravy provádět výlučně v nejméně exponovaných časech, tedy v nočních hodinách.

Poté, co bude váš e-shop převeden do nového prostředí, budete informováni prostřednictvím e-mailu.

Co bude nasazení čistých URL znamenat pro můj e-shop?

Mnohem příjemnější URL adresy pro všechny nově vzniknuvší položky na e-shopu. 🙂 V nové podobě se budou URL adresy generovat pouze u nově vznikajících stránek, kde nemáte nastavenu vlastní URL adresu přes Pokročilé nastavení.

Díky tomu, že stávající URL adresy zůstávají zachovány, přechod do prostředí čistých URL adres nebude mít vliv na vaši současnou indexaci ve vyhledávačích.

Změny pojmenování položek a vliv na URL adresy

Dosud se URL adresy měnily v závislosti na změnách názvu jednotlivých položek. Pokud jste například produkt Míček s URL adresou domena.cz/micek-d4.htm přejmenovali na Můj míček, URL adresa se změnila na domena.cz/muj-micek-d4.htm. Jak si můžete všimnout, jediné, co bylo zachováno, je identifikátor d4.htm. S nástupem čistých URL adres se adresy již měnit nebudou, zůstane zachována vždy první systémem zaznamenaná adresa.

Sekce Přesměrování se přesouvá a získává nové možnosti nastavení

Změna umístění

Dosud jste mohli najít sekci Přesměrování v Nastavení > Nastavení webu. Po nahrání úpravy najdete možnosti přesměrování v samostatné podsekci v části Nastavení > Přesměrování.

Vlastní a nově i systémová přesměrování

V té bude jednak zachována stávající sekce „Vlastní přesměrování“, ve které máte možnost zadat si vlastní přesměrování URL adres a druhak zde také přibude sekce „Systémové přesměrování“, ve které budou uvedena všechna interní přesměrování, která se dříve přímo v adminu nezobrazovala. Můžete zde vidět např. přesměrování ze systémového názvu položky na vlastní URL. Tato přesměrování bude možné mazat, a to jak jednotlivě, tak hromadně, či v nich hledat na základě klíčového slova. Máte tedy možnost naprosto přesně ovlivnit, kdy a jak má být které systémové i vámi nastavené přesměrování aktivní.

Hromadný export a import přesměrování

Nově také v sekci Vlastní přesměrování přibude možnost exportovat/importovat tyto URL adresy formou CSV souboru.

Současné URL adresy na Eshop-rychle a jak k nim při konverzi přistupujeme

V tuto chvíli se u e-shopů na Eshop-rychle můžeme setkat se třemi typy URL adres, z nichž každý vyžaduje při přechodu do prostředí čistých adres trochu jiný přístup z naší strany:

Staré URL

Staré URL adresy, které jsou využívány dnes již jen malou částí e-shopů, v současnosti doprovází nepříjemná duplikace, kdy mají pokaždé jiný tvar závislý na tom, z jakého místa na stránku přistupujete. Jinými slovy, například konkrétní produkt má jinou URL adresu, když na něj přistoupíte z hlavní stránky e-shopu, z kategorie e-shopu či z náhledu v administraci.

U těchto URL adres je potřebné pro každý prvek z naší strany zvolit jednu “hlavní” a její duplikáty ignorovat a zároveň tím zajistit, aby nedocházelo k dalším duplikacím. Při výběru “té správné URL” se budeme řídit zařazením daného prvku na e-shopu. Tedy nejčastěji u produktů bude aplikována URL adresa kategorie, ve které je produkt primárně zařazen (upřednostňovaná kategorie). Pokud není produkt zařazen v žádné kategorii a ani na úvodní straně e-shopu, pak se aplikuje adresa z adminu, kterou lze zobrazit po rozkliknutí očička a která se doplní za identifikátor produktu o název daného produktu.

Nové URL adresy

U nových URL adres má již každý prvek na e-shopu jednu jedinou URL adresu bez ohledu na to, odkud na prvek přistupujete. Při konverzi zůstanou tyto URL zachovány v naprosto stejném tvaru jako doposud.

Malou podskupinu nových URL pak tvoří adresy, u kterých uživatelé mohou vynutit název webu:

Pokud jste používali vynucený název webu v URL adresách, pak při konverzi bude tento název webu zachován a adresy svůj tvar taktéž nijak nezmění.

Vlastní URL adresy

Poslední skupinou současných URL adres jsou vlastní URL. Ty máte možnost zadat v pokročilém nastavení každého produktu/kategorie/článku. Při konverzi do prostředí čistých URL adres zůstanou tyto vlastní URL nezměněny.

Jak se nová úprava dotkne importu?

Pokud přidáváte produkty pomocí importu, pak zbystřete. Ve chvíli, kdy před importem smažete všechna data a nahradíte je novými (byť totožnými, pouze aktualizovanými produkty), jejich URL adresy se nahradí čistými. Řešením je při importu nemazat současné položky, ale pouze je aktualizovat.

Líbil se vám článek? Budeme rádi, když ho nasdílíte svým přátelům!

Tohle už jste četli?

shares