Na Slovensku vchází od 1. 7. 2022 v platnost novela zákona o cenách, která upravuje pravidla pro zaokrouhlování hotovostních plateb. Náš systém je na změnu připraven. Jak se novela dotkne vašich e-shopů?

Hotovostní platby v Eurech se budou nově zaokrouhlovat na pěticenty

Všechny objednávky na všech slovenských e-shopech (a také českých e-shopech na šablonách nové generace v případě, že budou probíhat v měně Eur), které budou placeny v hotovosti, budou nově zaokrouhlovány na celé pěticenty, a to následujícím způsobem:

  • Objednávky v hodnotě od 0,01 do 0,02 € se zaokrouhlí na 0,05 € – zde samozřejmě neproběhne matematické zaokrouhlení na nulu.
  • Nadále zaokrouhlování probíhá matematicky:
    • Objednávky v částce končící ,x1 a ,x2 se zaokrouhlí na ,x0 €.
    • Objednávky s částkou končící na ,x3 ,x4 ,x6 a ,x7 se zaokrouhlí na ,x5 €.
    • Objednávky s částkou končící na ,x8 a ,x9 se zaokrouhlí na ,1 €.

Změna se projeví automaticky, v noci na 1. 7. 2022 bude nahrána úprava, která se o následné zaokrouhlování hotovostních plateb postará, aniž byste museli provádět jakoukoli akci.

Máte příslušné způsoby platby nastavené jako hotovostní?

U každého vámi zadaného způsobu platby máte možnost zvolit, zda se jedná o hotovostní či bezhotovostní platbu. Na základě tohoto nastavení pak bude také fungovat případné automatické zaokrouhlení ceny objednávky dle výše popsaných pravidel.

V sekci E-shop > Poštovné > Způsoby platby můžete v detailu každé platební metody (po kliknutí na tlačítko Nastavení) vidět volby pro Typ platby: Bezhotovostní / Hotovostní. Ujistěte se, že pro všechny platby, které přijímáte v hotovosti, je zvolen typ Hotovostní.

Líbil se vám článek? Budeme rádi, když ho nasdílíte svým přátelům!

Tohle už jste četli?

shares