Nahráli jsme úpravu, díky které interní statistiky návštěvnosti Matomo (netýká se statistik prodeje) vyžadují souhlas s ukládáním cookies a tím pádem také napojení na cookie lištu. To znamená, že statistiky nebudou správně měřit, pokud nebudete mít správně nastavené vaše souhlasy. Jak funkčnost zajistit?

1. Cookie lišta

Pokud ještě na svém e-shopu nemáte zapnutou cookie lištu, pak její nasazení je krokem č.1.

Jak aktivovat cookie lištu?

Pro aktivaci lišty přejděte do sekce Nastavení > Správa osobních údajů (GDPR) > Nastavení cookie lišty a zde zatrhněte volbu Zobrazovat cookie lištu.

Pro kompletní nastavení cookie lišty včetně všech náležitostí pak doporučujeme následovat článek, který se celé problematice ukládání cookies věnuje.

2. Analytické nebo technické cookies?

Ve výchozím nastavení jsme statistiky zahrnuli správně do analytických cookies. Návštěvník je v takovou chvíli změřen ve chvíli, kdy na vašem e-shopu odsouhlasí analytické cookies (případně přijme všechny cookies jedním tlačítkem). V opačném případě jeho data nebudou zaznamenána.

Jelikož došlo 1.1.2022 ke změnám v zákoně o ukládání cookies, zkontrolujte, zda máte analytické cookies správně nastavené a Matomo v nich zahrnuté v sekci Nastavení > Správa osobních údajů (GDPR) > Správa oznámení a souhlasů > Cookies lišta – Analytické.

Pokud chcete, aby nástroj Matomo měřil všechny návštěvy bez ohledu na souhlasy, je nutné jej zahrnout do technických cookies. Ty se spouští automaticky, ať už zákazník souhlas udělí či nikoli. Tento postup není však oficiálně zcela “košér”, přeci jen statistiky spadají do analytiky a souhlas s ukládáním dat byste měli v takovém případě mít. Je tedy na vašem zvážení, zda se takovou cestou vydat. Pokud se pro ni rozhodnete, čtěte dále…

Jak zahrnout interní statistiky Matomo do technických cookies?

Jakmile máte cookie lištu na vašem e-shopu aktivní a správně nastavenou dle článku zmíněného výše, přejděte v administraci do sekci Nastavení > Správa osobních údajů (GDPR), na záložku Správa oznámení a souhlasů. Zde klikněte na tlačítko Vytvořit nové oznámení nebo souhlas:

  1. Zadejte libovolný interní název, kterým souhlas pojmenujete.
  2. Zvolte kategorii Soubory cookie.
  3. Tím se objeví nabídka Skupina. V ní zvolte Technické cookies.
  4. Dobu expirace doporučujeme nastavit na 90 dní.
  5. V sekci “Propojení s” zaškrtněte checkbox Matomo.
  6. Uložte.

7. Zpět ve Správě oznámení a souhlasů klikněte na tlačítko tužky u Analytických cookies.

8. Vyjměte Matomo z analytických cookies, pokud je zde zařazené, a uložte.

Od této chvíle se bude Matomo spouštět ve skupině technických cookies ve chvíli, kdy zákazník vstoupí na vaše stránky a zobrazí se mu cookie lišta, a to aniž by musel udělit jakýkoli souhlas.

Líbil se vám článek? Budeme rádi, když ho nasdílíte svým přátelům!

Tohle už jste četli?

shares