Finanční správa vydává nové metodické pokyny a zjevně se netrápí tím, že podnikatelé mají někdy sotva pár dnů na to se podle nich zařídit.

Momentálně se čerstvé metodiky týkají podnikatelů, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb dopravců. Takže i zákazníků Eshop-rychle.cz – provozovatelů e-shopů.

Snažíme se celou situaci kolem EET bedlivě monitorovat, aby nám nic neuteklo a podpořili jsme vaše podnikání, jak nejlépe je to možné.


EET je na Eshop-rychle připravenoNa druhou vlnu EET, do které spadnou i e-shopaři, jsme připraveni!

Napojení na EET máme ve vašich e-shopech již delší dobu hotové a nasazené pro všechny zdarma.

Tvrdě makáme také na pokladním systému s jednoduchým intuitivním řešením, jenž jednou pro vždy všem e-shopařům vyřeší a zpříjemní osobní prodej zboží.

Díky obrovskému úsilí celého našeho programátorského týmu věříme, že vám budeme schopni pokladnu nabídnout co nejdříve v průběhu března.


Technické řešení tedy nechte s klidným svědomím na nás. S dobírkou a úpravou metodiky si však musíte poradit VY sami podle toho, jaký obchodní vztah je mezi Vámi a dopravcem. To za vás my bohužel vyřešit nemůžeme. Můžeme vám jen přinést maximum relevantních informací. Tak tady jsou.

O co v nové metodice jde

O posouzení, jestli je poplatník povinen tržby přijaté prostřednictvím dopravce evidovat. A pokud ano, kdy nejpozději taková povinnost vzniká.

Podle čeho povinnost vzniká

Vyhodnocování metodiky EETPodstatné je, na základě jakého smluvního ujednání dopravce služby provozovateli e-shopu poskytuje (přesněji řečeno, z jakého titulu přijímá dopravce platby od zákazníků e-shopu).

Tak pečlivě prozkoumejte smlouvy se svými dopravci, abyste se nedopustili chyb!

Jaké jsou možnosti

1/ Přímé zastoupení (mandátní nebo jiná smlouva definující smluvní vztah na základě přímého zastoupení): Evidenční povinnost musí být splněna nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem a zákazníkem. Poplatník je povinen zajistit splnění evidenční povinnosti sám (možné provést ještě před expedicí zboží) nebo to za vás může udělat dopravce, pokud mu svěříte svůj certifikát a potřebné zařízení. Pozor, to vás nezbavuje povinnosti zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

2/ Nepřímé zastoupení (komisionářská nebo jiná smlouva definující smluvní vztah postavený na nepřímém zastoupení): Evidenční povinnost musí být splněna nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem a zákazníkem. Pozor, evidenční povinnost nelze plnit později (třeba až ve chvíli, kdy se dopravce vrátí do provozovny). Dopravce je povinen zajistit splnění povinnosti evidence sám bez součinnosti poplatníka.

3/ Prostřednictví (toto bude nejčastější varianta u nejvyužívanějších dopravců): Jestliže mezi vámi a dopravcem není sjednán vztah založený na přímém nebo nepřímém zastoupení, má dopravce roli „prostředníka“. Okamžik platby zákazníka ve prospěch poplatníka (provozovatele e-shopu) nastane při převzetí platby od dopravce. K tomuto okamžiku se tedy váže povinnost evidence v EET.

  • Jestliže vám dopravce převede platbu přímo z účtu na účet, nejste povinni tuto platbu evidovat, do EET totiž tento způsob platby nespadá.
  • Jestliže vám dopravce předá platbu v hotovosti (případně obdobnými formami), máte povinnost takovou tržbu evidovat. Kdy? Nejpozději k okamžiku uskutečnění platby dopravcem. (Ano, takže to jde i kdykoliv dříve, třeba při provedení objednávky).

Kdo je prostředníkem a proč bude tato možnost nejčastější?

Prostředníky jsou provozovatelé poštovních služeb v případě, že je přeprava realizována jako poštovní služba se sjednanou poštovní službou dobírky.

Nejčastější možností bude prostřednictví z toho důvodu, že kromě České pošty jde zároveň také o nejvyužívanější české dopravce – DPD, PPL, Geis, GLS, apod. (jejich oprávnění provozovat tyto služby si můžete ověřit na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu).

Pozor na porušení zákonů o EETProblém by mohl nastat, pokud k rozvozu zásilek využívate služeb lokálních dopravců, kteří nejsou evidováni jako provozovatelé poštovních služeb. V takovém případě pak velmi pravděpodobně bude vaše smlouva s nimi spadat do kategorie přímého nebo nepřímého zastoupení.

Tak pozor na to! Raději si smlouvy s takovými dopravci podrobněji prostudujte a ohlídejte si, abyste evidovali do EET správně.

Honza je marketingový manager Eshop-rychle.cz a Eshop-rychlo.sk, jehož největším hnacím motorem je snaha zpříjemnit provozovatelům e-shopů tvorbu, provoz i další rozvoj jejich internetových obchodů.
Ve volném čase je nadšeným milovníkem sportů všeho druhu. 🙂

Líbil se vám článek? Budeme rádi, když ho nasdílíte svým přátelům!

Tohle už jste četli?

Komentáře k článku

shares