Od 1.7.2021 se dočká e-commerce scéna velkých změn v odvádění DPH při tzv. prodeji zboží na dálku. Mění se zásadně (směrem k přísnějšímu pojetí) limity pro odvádění DPH, ale zároveň dochází k zjednodušení registrace k odvodům do zahraničí a odpadá složitější administrativa pro plátce DPH.

Pojďme se na jednotlivé změny podívat konkrétně a na konci si představit řešení, jak se k novince postaví Eshop-rychle.

Koho se změny v DPH týkají?

Legislativní změny upravují podmínky pro e-shopy, které prodávají zboží svým zákazníkům i do jiných států EU, než kde e-shop sídlí.

Změny se dotknou všech e-shopů prodávajících koncovým B2C zákazníkům (nepodnikající soukromá osoba nepovinná k dani DPH) do zahraničí, přesáhnou-li určitý limit v součtu takových prodejů (podrobněji dále v článku).

Jedná se tedy o tzv. zasílání zboží, které se v nové legislativě mění na pojem prodej zboží na dálku.

Jak to bylo s odvody DPH v zahraničí dosud (do 30.6.2021)

Český / slovenský e-shopař si musel hlídat objem svého prodaného zboží koncovým spotřebitelům do zahraničí (ostatních zemí EU) pro každou zemi zvlášť. Jakmile překročil určitou hranici stanovenou daným státem, musel se povinně registrovat jako plátce DPH v dané zemi.

Při této registraci přímo v dané zemi dostal podnikatel zahraniční DIČ, musel začít fakturovat cenu včetně zahraniční DPH, podával zahraniční přiznání k platbě DPH a platil daň v zahraničí. A to zvlášť v každé zemi, kde se takto plátcem stal.

Tyto hranice, kdy se podnikatel stal plátcem DPH v zahraničí, byly ale pro menší e-shopaře nastaveny poměrně benevolentně. Například:

 • 35 000 € na Slovensku
 • 100 000 € v Německu

Od 1.7.2021 se ale tyto limity i registrace k odvodu DPH v zahraničí mění.

Nové limity pro odvody DPH v zahraničí od 1.7.2021

Od 1.7.2021 dochází ke sjednocení limitu obratu za prodej zboží do zahraničí na 10 000 €. Ale pozor, nikoli pro každý stát zvlášť, ale v součtu! Novou legislativou se tedy ruší sledování obratu pro každý stát samostatně, nicméně nové limity jsou nyní výrazně nižší.

Nový limit 10 000 EUR se sleduje vždy za kalendářní rok. Rozhodující je nejen daný kalendářní rok, ale i bezprostředně předcházející. Upozorňujeme, že nová legislativa sice platí od 1.7.2021, ale limity obratu se počítají zpětně už od 1.1.2020.

Pozor! Nezaměňujte nový limit 10 000 EUR pro přeshraniční prodej s hranicí obratu 1 000 000 Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců, kdy se český e-shopař musí stát plátcem DPH v České republice. Nový limit se týká opravdu pouze prodeje zboží do zahraničí a nenahrazuje původní limit stát se plátcem DPH v ČR. Může nastat i situace, kdy podnikatel není plátce DPH v ČR, ale stane plátcem DPH v zahraničí při překročení limitu 10 000 EUR.

Dotkne se změna všech e-shopů?

Nemusí. E-shopy, které odesílají zboží do zahraničí jen výjimečně párkrát za rok a nepřekročí tak v součtu 10 000 € v prodeji do zahraničí, nemusí změnu vůbec postřehnout.

Kdy a kde se registrovat jako plátce DPH při prodeji do zahraničí

Jakmile podnikatel překročí limit obratu prodeje zboží na dálku (počítá se vždy součet ceny zboží bez DPH), musí se registrovat jako plátce DPH v dané zemi. To platilo do 30.6.2021 a tuto možnost má podnikatel i nyní, ale nově k tomu od 1.7.2021 přibývá i druhá možnost – OSS.

Dvě možnosti registrace i plnění DPH v zahraničí:

 1. Přímo v dané zemi – registrace i platby v institucích přímo v dané zemi
 2. V režimu OSS (One Stop Shop)

Co je OSS a proč zjednodušuje administrativu

OSS je režim jednoho správního místa, kdy se podnikatel může registrovat k dani a odvádět DPH do ostatních zemí EU, než kde sám sídlí, aniž by se musel registrovat jako plátce sám v každé zemi. Svoji povinnost si může nyní splnit v režimu OSS, která provede veškerou administrativu za něj.

Registrace do OSS tedy není povinná, ale dá se předpokládat, že většina e-shopů prodávajících do zahraničí této možnosti využije kvůli zjednodušení administrativy, které nabízí.

Zdaňovacím obdobím v rámci režimu OSS je vždy kalendářní čtvrtletí a přiznání musí být podáno nejpozději poslední den prvního měsíce v následujícím čtvrtletí. První přiznání v režimu OSS tedy bude mít lhůtu 31. října 2021.

Praktický příklad
Český e-shop, který je plátce DPH v ČR, prodává zboží také na Slovensko. V září překročí limit pro prodej do zahraničí 10 000 €. Nově se nemusí registrovat k platbě DPH přímo na Slovensku (nedostane tedy slovenské číslo pro plátce DPH), ale využije režim OSS, kde mu zůstane české číslo plátce DPH a daň odvede příslušnému daňovému úřadu v České republice. OSS se následně postará o odvedení správného DPH na Slovensko na základě podaného přiznání podnikatele přes OSS. Při prodeji do více zemí EU může mnohým e-shopům toto výrazně zjednodušit administrativu komplikace při komunikaci se zahraničními úřady.

Koncept OSS přitom není úplnou novinkou. Již od roku 2015 funguje tzv. MOSS (Mini One Stop Shop) pro prodej digitálních služeb (e-booků, digitálních kurzů, aplikací apod.) Od 1.července 2021 se MOSS rozšiřuje na OSS a stane se jeho zvláštním režimem.

Koncovým zákazníkům fakturovat i nadále s DPH dané země

Na pravidlu, že podnikatel musí fakturovat koncovým zákazníkům při prodeji do zahraničí v DPH dané země, jakmile se v ní stane plátcem DPH, se nic nemění. Toto platilo do 30.6. a platí i po 1.7.2021. Co se ovšem mění díky snížení souhrnného limitu pro plátcovství DPH na 10 000 € je rozsah, kolika e-shopařů se platba DPH v zahraničí dotkne. Dosáhnout předchozích limitů bylo i pro středně velké e-shopaře poměrně vzdálené, ale po snížení limitu se platba DPH v zahraničí může dotknout mnohem většího počtu e-shopů.

Patříte mezi ně? Pak vás určitě bude zajímat, kdy a jaké řešení má Eshop-rychle v plánu, abychom vám tuto situaci umožnili řešit automaticky a co nejvíce vše usnadnili. 😉

Jaké změny a kdy plánuje Eshop-rychle?

Začít musíme bohužel sdělením, že vzhledem k obrovskému zásahu, který následující změny pro celou platformu Eshop-rychle znamenají, bude nějakou dobu trvat (v řádu měsíců), než se nám podaří fakturační části systému upravit tak, aby z principu umožňovaly automaticky fakturovat koncovým zahraničním zákazníkům v DPH dané země.

Pokud tedy obraty prodejů do zahraničí vašeho e-shopu překračují souhrnný limit 10 000 EUR / rok, bude tato nová legislativa pro vás znamenat dočasné komplikace. O něco více manuální práce s úpravami faktur v externích účetních systémech a nekomfort v nemožnosti automatického přepočítání cen pro koncové zahraniční zákazníky přímo na e-shopu ještě před dokončením jejich objednávky.

Podnikatelé, kteří se pohybují poblíž této hranice 10 000 EUR / rok pro zahraniční objednávky, mají teoretickou možnost v danou chvíli roku dočasně tyto prodeje zahraničním zákazníkům znemožnit, aby nespadli do plátcovství DPH a těmto kompromisním řešením se vyhli.

Nic z výše uvedeného ale není zdaleka optimální řešení, proto připravujeme robustní úpravy, které vše vyřeší za vás automaticky a zjednoduší vám administrativu na pár kliknutí.

Optimální řešení, na kterém pracujeme

 • Umožníme vám nadefinovat si v administraci země, kam chcete zboží doručovat.
  • samozřejmě s odpovídajícími sazbami DPH pro jednotlivé země
 • V editaci produktu v administraci nadefinovat, jaká sazba DPH se na tento produkt vztahuje ve které zemi.
 • Ve 2. kroku objednávky na e-shopu se nad volbou dopravy a platby objeví roletky na volbu země doručení a měny.
  • Dle voleb zákazníka se objednávka již v tomto kroku automaticky přepočítá dle DPH produktů v košíku pro danou zemi.
  • Zároveň dle volby země doručení bude možné zobrazit jen takové dopravní možnosti, které si e-shopař nadefinuje v administraci pro konkrétní zemi. Pryč budou tedy doby, kdy vám zahraniční zákazníci úmyslně volí levnější tuzemskou dopravu.
 • Ve 3. kroku objednávky na e-shopu dle vyplněného / nevyplněného IČ a DIČ dojde k automatickému zjištění, jestli je nakupující plátce DPH a dle toho případně dojde k dalšímu přepočítání DPH na odpovídající hodnotu.
  • To nám zároveň umožní již přidat možnost automaticky fakturovat zahraničním plátcům DPH s 0 % sazbou? 😉
 • Možnost na jeden klik v administraci zvolit, že fungujete v režimu OSS

Věříme, že pochopíte obrovský rozsah těchto úprav v samotných střevech celého fakturačního systému e-shopu (viditelné změny na e-shopu jsou tou nejmenší komplikací) a budete trpěliví, než se nám podaří přinést vám opravdu chytré a nekompromisní řešení.

My doufáme, že se tyto úpravy legislativy dotknou co nejmenšího počtu z vás a budou vás do té doby, než přijdeme výše uvedeným optimálním řešením, co nejméně omezovat.

Líbil se vám článek? Budeme rádi, když ho nasdílíte svým přátelům!

Tohle už jste četli?

shares