Od prvního prosince loňského roku vstoupil v platnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. E-komerce se týká také, ačkoliv to na první pohled není zcela patrné. Prokousali jsme se paragrafy za vás, abyste se nedostali zbytečně do potíží.


Odbornicí, která poskytla k tomuto článku svůj profesionální komentář, je Alžbeta Hudáková z advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský, zabývající se mimo jiné on-line právním poradenstvím.

Napřed šrumec kolem Vánoc, pak starosti s EET. Možná vám povinnost související se spotřebitelskými úvěry unikla.

Proč být ve střehu?

Protože se podnikatel může ocitnout v situaci, kdy dle definice zákona jeho činnost naplňuje znaky zprostředkování spotřebitelského úvěru, přestože to neměl v úmyslu.

V takovém případě pak musí jeho podnikatelská činnost splňovat všechny podmínky pro zprostředkování dle zákona o spotřebitelském úvěru, včetně získání oprávnění k této činnosti.

„V rámci našich e-shopových řešení nabízíme provozovatelům e-shopů koupi jejich produktu přes společnosti Essox a HomeCredit. Někteří mají i svou kalkulačku na výpočet splátek. Proto se jich zákon jednoznačně týká a nám velmi záleží na tom, abychom svým zákazníkům podnikání co nejvíce usnadnili. Snažíme se proto nejen vždy včas přijít vhodným technickým řešením, pokud je potřeba, ale také sledovat novinky napříč oborem a uveřejňovat je zde na našem blogu,“

říká jednatel společnosti Golemos Karel Jeřábek.

Co byste tedy měli vědět tentokrát:

P. S.: Záživné to samozřejmě není. Ale důležité ano!

Dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebitelském úvěru se zprostředkováním spotřebitelského úvěru rozumí mimo jiné i jen nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr nebo provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru nebo poskytování doporučení, které by mohly vést ke sjednání spotřebitelského úvěru.

A to je přesně ONO!
Jestliže svým zákazníkům nabízíte možnost koupit zboží ve vašem e-shopu na úvěr, zákon se vás týká.

A pozor: V některých případech může pod zprostředkování spadat také pouhé uvedení informací k úvěrovému produktu, který může být uveden například na webových stránkách prodejce či poskytovatele jiných než finančních služeb.

Kdy jste z toho venku:

  1. Když na úvěr vůbec žádné zboží nenabízíte, ani se o možnosti získání úvěru nezmiňujete.
  2. Regulace nového zákona se nepoužije na pouhé poskytování obecných informací o produktech spotřebitelského úvěru nebo obdobných informacích o poskytovatelích nebo zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat uzavření nebo plnění ze smlouvy o spotřebitelském úvěru (tzv. tipařství).

Jenže!

Česká národní banka

Zdroj: Technet.cz

Vymezení hranice mezi tzv. tipařstvím, který novému zákonu nepodléhá, a zprostředkováním je poměrně obtížné. Přitom překročení této hranice znamená nutnost uzpůsobit svou činnost regulaci zákona o spotřebitelském úvěru (zejména získání oprávnění k činnosti zprostředkovatele).

Stanovisko České národní banky k rozdílu mezi tzv. tipařstvím a zprostředkováním, zaslané advokátní kanceláři Mašek, Kočí, Aujezdský:

  • Co je „tipařství“ podle ČNB:

„Činnost „tipaře“ nesmí přesáhnout hranici, kdy v obecné rovině zjistí zájem spotřebitele o případné uzavření smlouvy o úvěru, resp. zájem o konkrétní druh spotřebitelského úvěru, a tuto informaci společně s kontaktními údaji zájemce předá poskytovateli nebo zprostředkovateli spotřebitelského úvěru.

Pokud by tedy webové stránky měly pouze informační charakter, přičemž pro případné zájemce by byl připraven kontaktní formulář nebo hypertextový odkaz na poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, jednalo by se pouze o „tipařství“.“

  • Co je zprostředkování podle ČNB:

„Zprostředkováním naproti tomu bude i vyvolání zájmu o uzavření smlouvy o úvěru či asistence při jejím uzavírání.

Zprostředkováním jsou tedy i takové činnosti, při kterých jsou poskytovány zájemci o úvěr informace o vlastnostech konkrétního produktu (např. informace o konkrétní zápůjční úrokové sazbě, výši měsíčních splátek atd.) nebo je prováděna analýza produktů se závěrečným doporučením, s cílem vést zájemce o úvěr k uzavření konkrétního produktu (např. sdělení typu „doporučujeme Vám“, „tip“, „nejvýhodnější“ atd.).

Výše uvedenou hranici tedy překračují aktivity, které nesměřují pouze k vyhledání („vytipování“) zájemce, ale také k jeho získání (resp. přesvědčení v podobě mentálního rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání konkrétněji vymezeného produktu), a to i v podobě doporučení určitého produktu.

Za zprostředkování by se tak považovaly případy, kdy zájemce přistoupí ke kontaktování vybraného poskytovatele spotřebitelského úvěru za účelem poptávání konkrétního produktu, pro který se rozhodl na základě zprostředkovatelem poskytnutých informací, přičemž tomu předcházelo například zanalyzování produktu (zejména pokud byly zohledněny individuální charakteristiky zájemce) a produkt byl přímo či nepřímo doporučen. Takovéto zprostředkování může mít např. formu odkazu na internetové stránky poskytovatele nebo formu kontaktního formuláře.“

Uf… „Přeložit“ jde úřední řeč paragrafů jasně:

„S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že v případě, kdy má obchodník zájem nabízet na svých webových stránkách konkrétní úvěrové produkty, měla by být taková činnost posouzena jako zprostředkování úvěru,“

konstatuje Alžbeta Hudáková.

Co dělat, když chcete nabízet zboží na úvěr

Pokud chcete své produkty nabízet s možností zakoupit je na úvěr, je pro takovou činnost nutné získat povolení České národní banky. Ale pozor, to nemusí být vždy úplně jednoduchá záležitost.

Honza je marketingový manager Eshop-rychle.cz a Eshop-rychlo.sk, jehož největším hnacím motorem je snaha zpříjemnit provozovatelům e-shopů tvorbu, provoz i další rozvoj jejich internetových obchodů.
Ve volném čase je nadšeným milovníkem sportů všeho druhu. 🙂

Líbil se vám článek? Budeme rádi, když ho nasdílíte svým přátelům!

Tohle už jste četli?

Komentáře k článku

shares