SEO (neboli optimalizace pro vyhledávače, anglicky Search Engine Optimization) zahrnuje způsoby či metody, pomocí kterých se snažíme zvyšovat organickou (neplacenou) relevantní návštěvnost z výsledku vyhledávání. Nejpoužívanější vyhledávače v České republice jsou Google a Seznam.

Pod pojmem relevantní návštěvnost si představte návštěvníky, kteří jsou důležití pro vaše podnikání. 

Výsledky vyhledávání (Obr. 1) se dělí na placené (žlutá barva) a organické (zelená barva), které jsou neplacené. Právě na neplacené výsledky vyhledávání se v tomto článku zaměříme.

Jak fungují vyhledávače

Abychom lépe pochopili problematiku SEO, je důležité vědět na jakém principu vyhledávače fungují. 

 1. Crawlování (procházení)
 2. Indexování (zařazování)
 3. Rankování (pozicování)

Ukážeme si to na příkladu:

Představte si, že máte velkou hromadu knih se spousty žánrů a nevíte, která je která. 

Proto musíte projít každou knihu a zjistit jaký má žánr, abyste ji byly schopni zařadit. Tomuto procesu se říká crawlování (procházení).

Jakmile projdete knihy a zjistíte jaký žánr mají, tak je podle něho zařadíte (indexování).

Pokud máte knih mnoho, tak se všechny na první polici nevejdou a musíte rozhodnout, která kniha bude první. Na horních pozicích budou knihy, které například doporučil odborník na dané téma nebo ty, které mají dobré reference (rankování).

Stejně tak je to i s webovými stránkami, kterých je na internetu neskutečně mnoho. 

Na vyhledávačích je, aby uživateli, který hledá určitý dotaz, předali co nejrelevantnější výsledek. Z toho důvodu obsahují vyhledávače algoritmy, které hodnotí různé faktory webů a přiřazuje jim nějakou hodnotu.

Faktory ovlivňující SEO 

SEO se dělí na dvě části: on-page SEO (na stránce) a off-page SEO (mimo stránku).

Faktorů, které ovlivňují SEO jsou stovky a možná i tisíce, díky strojovému učení. Nehledě na to, že oficiálně nejsou známy. Na základě testů různých odborníků se pouze domníváme, jaké faktory to jsou. Společně si projdeme alespoň ty nejdůležitější.

On-page SEO faktory

On-page faktory zahrnují všechno, co lze ovlivnit přímo na webu. Důležité faktory, na které by se nemělo zapomínat, jsou:

 • title tag (název stránky),
 • Meta description (popis)
 • nadpisy (H1- H6),
 • textový obsah na stránce,
 • struktura URL adres,
 • popisy obrázků (alt text),
 • interní prolinkování.

Title tag (název stránky)

Title (název stránky) je HTML element v záhlaví webové stránky a vyskytuje se ve výsledku vyhledávání (Obr. 2). Hledajícímu uživateli pomáhá se rozhodnout, který web nebo e-shop navštívit.

V title jako první vyplňujte klíčové slovo (slovo nebo fráze, na které se chcete zobrazit).

Celkový rozsah by měl být mezi 50 a 70 znaky včetně domény. Doménu v názvu uvádějte, protože obvykle zvyšuje proklikovost. Pokud překročíte tyto hodnoty, vyhledávače text zkrátí.

Meta description (popis)

Meta description ( = krátký úryvek textu) je popis stránky, který se zobrazuje ve výsledku vyhledávání viz. obr. níže. Na SEO jako takové vliv nemá. Každopádně zásadně ovlivňuje míru prokliku (CTR). 

Pokud nejsou popisy napsané dostatečně výstižně, Google a Seznam si je často vytvoří z obsahu dané stránky vašeho webu, a výsledek není vždy ideální. Podle statistiky Google přepisuje meta description v 62,8 % případů.

Zde jsou vlastnosti, které by měl meta description mít:

 • Ideální délka by měla zůstat v rozsahu 70 znaků až 155 znaků (430 – 920 px).
 • Informace o obsahu: Meta description by měl popisovat, co je obsahem dané stránky a co uživatel po prokliku najde.
 • Klíčová slova: Když se v meta description nachází vyhledávací dotaz, který uživatel hledal, tak se ve výsledcích vyhledávání ztuční a může zvýšit míru prokliku na váš web.
 • Relevantnost: Pokud se uživatel proklikne jen díky zavádějícímu meta description, může se následně zvýšit míra odchodů (bounce rate), což může vést ke zhoršení pozic ve výsledcích vyhledávání.
 • Originalita: Jestliže budete mít stejný popis jako konkurence, ničím nevyniknete.
 • Výzva k akci: Může zvýšit míru prokliku (CTR).
 • Konkurenční výhody: Například doprava zdarma, dárek k nákupu, rychlé dodání nebo skladovost vám může zvýšit míru prokliku (CTR).

Nadpisy (H1- H6)

Nadpisy H1 až H6 jsou úrovně nadpisů. Tím nejhodnotnějším a nejdůležitějším je nadpis první úrovně H1 (Obr. 3). 

Nadpis H1 by měl obsahovat klíčové slovo (slovo, na které se chcete zobrazit) a vystihovat danou stránku. Hlavní nadpis by se měl vyskytovat v rámci každé stránky, pouze jednou a měl by být jedinečný. Celkovou délku H1 nadpisu udržujte v rozmezí 20 až 70 znaků.

Textový obsah na stránce

Pomocí textového obsahu stránky sdělujeme vyhledávačům a návštěvníkům, o čem stránka je a co se na ní nachází.

Text pište tak, aby byl srozumitelný a užitečný pro návštěvníky. Dále by měl obsahovat i klíčová slova, na která se chcete zobrazit. Klíčová slova v popisu nemusíte opakovat ve stejném pádu a formě několikrát za sebou. Nejlepší variantou je klíčová slova různě skloňovat v různých tvarech a pádech. V závislosti na délce textu je doporučujeme použít 23krát.

Může obsahovat interní odkazy na jiné stránky, které s tématem souvisí. Například pokud v kategorií sportovní obuv doporučujete návštěvníkovi jak obuv vybrat a na toto téma máte zpracovaný článek, je dobré na něj odkazovat. 

Struktura URL adres

URL adresy stránek tvořte co nejjednodušší a logicky uspořádané, srozumitelné lidem.

Při jejich vytváření myslete na to, aby byly:

 • popisné a snadno čitelné,
 • jednotné,
 • krátké,
 • a obsahovaly klíčová slova (stačí 1 až 2).

Zde je příklad správně a špatně napsané URL adresy:

Eshop-rychle tvoří URL adresy automaticky, podle názvů produktů a kategorií. Jestliže budete mít například kategorií, která bude obsahovat dlouhý název a budete chtít zachovat krátkou URL adresu, je možnost ji změnit ručně v nastavení

Popisy obrázků (ALT text)

ALT popis je alternativní text, který vyplňujeme u obrázků nebo fotografií. Protože si vyhledávače neumí interpretovat co se na daném obrázku nachází, musíme jim napovědět formou textu. ALT popisek také předčítá nevidomým asistenční software. V systému Eshop-rychle se ALT popis u hlavních produktových obrázků vkládá automaticky podle názvu produktů. U blogu a dalších stránek, kde sami vyplňujete textový a obrázkový obsah, to neplatí. Tam je potřeba text vložit ručně do kolonky “Alternative description” v nastavení konkrétního obrázku. 

Tipy pro popisy obrázků:

 • Každý obrázek na webu (až na výjimky) by měl mít popis. 
 • Obrázky, které slouží pouze jako dekorace nebo pozadí, patří mezi výjimky a nemusí mít popisek. 
 • ALT text by měl být unikátní pro každý jeden obrázek.
 • Do popisku obrázku nezapomeňte přidat klíčová slova, na která se chcete zobrazovat. Vyhýbejte se obecným popiskům (např. “kolo”), raději zvolte hodně specifické (např. “horské kolo odpružené 29”).
 • Doporučujeme se držet délky kolem 125 znaků.

Interní prolinkování

Interní odkazy jsou hypertextové odkazy, které odkazují na stránky stejné domény.

Interní odkazy slouží jak návštěvníkům pro pohyb po webových stránkách a získávání potřebných informací, tak i vyhledávacím robotům, kterým pomáhají lépe pochopit, co se na daných stránkách nachází.

Odkazy bývají barevně odlišené od okolního textu (Obr. 4).

Off-page SEO faktory

Off-page SEO faktory označují akce provedené mimo váš vlastní web, které mají vliv na hodnocení stránek, ve výsledku vyhledávání (SERPu).

Zpětné odkazy

Odkazy jsou spojením mezi dvěma weby (nebo e-shopy) na internetu.

Pomocí odkazů můžete návštěvníky i vyhledávací roboty odkázat na stránku, příspěvek, produkt v e-shopu, obrázek nebo jakýkoli jiný obsah, který se kdekoliv na webu nachází.

Vyhledávací roboti monitorují odkud a kam odkazy vedou, prochází je a objevují další stránky.

Jak se určuje kvalita zpětných odkazů?

 • Tematika – Kvalitní zpětný odkaz je z webu, který se zabývá podobnou problematikou, jako stránka, na kterou odkazuje (např. web o autech odkazuje na podobně zaměřený web také o autech).
 • Text odkazu – Je obvykle označen modrou barvou, každopádně jej můžeme měnit v závislosti na designu webu. Text odkazu (tedy ta část, na kterou lze kliknout) má poměrně velký význam, protože vyhledávačům tím říkáte, co se na dané stránce nachází. To znamená, že pokud v 10 odkazech z cizích webů bude obsaženo slovo boty, tak pro vyhledávače je to signál, že tato stránka je o botách. Odkazy by neměly směřovat pouze na jednu stránku webu a neměly by být ve stejném tvaru.
 • Důvěryhodnost webu  – Web, ze kterého odkaz pochází, by měl být autoritativní a publikovat kvalitní obsah pro své uživatele.
 • Umístění na stránce – Mezi další faktor, který ovlivní váhu odkazu, je jeho umístění na stránce. To znamená, že pokud je odkaz hned na začátku ve struktuře dané stránky, tak má větší hodnotu než odkaz, který je na konci struktury dané stránky.
 • Stáří odkazu – Vyhledávače se zaměřují na to, jak jsou odkazy staré. Novější a relevantnější odkazy přinesou stránce lepší umístění ve vyhledávačích, než ty staré.

Zmínky na sociálních sítích

Mezi další off-page faktory patří zmínky na sociálních sítích. Off-page signály ze sociálních sítí hrají nepřímou roli v hodnocení stránky. Vyhledávače si všímají, kolik zmínek je o stránce na sociálních sítích.

Rada na závěr

Jestliže chcete být v SEO úspěšní, je potřeba, aby vaše stránka byla k vyhledávačům přátelská a nabízela přínosný obsah pro vaše návštěvníky. Také je důležité, aby měla dostatečnou autoritu a důvěryhodnost. Pokud se například rozhodnete, že budete dělat pouze obsah a ostatní nebudete řešit, tak návratnost vaší investice, jak časové, tak peněžní, může přijít vniveč. Z toho důvodu doporučujeme se soustředit na všechny aspekty SEO.

Marketingová agentura BESTETO se zabývá online marketingem už od roku 2011. Markeťáci z Brna, kteří pomůžou vašemu e-shopu růst a spočítají, kolik vám vydělá každá koruna, kterou do marketingu vložíte. Postarají se vám o vyhledávače zboží, PPC, SEO anebo o všechny marketingové kanály naráz.

Líbil se vám článek? Budeme rádi, když ho nasdílíte svým přátelům!

Tohle už jste četli?

Komentáře k článku

shares